IIS7远程桌面管理
运行环境 WIN系列服务器和电脑 | .net4.5
远程方式 1、单个远程
2、批量,多个远程
远程条件 1、WIN系列 操作系统
2、目标电脑已开启,允许远程
工具特点 自定义分辨率、自定义分组、定时检测
添加方式 1、单个服务器添加
2、EXCEL批量导入添加
3、TXT格式批量导入添加
下载地址

IIS7远程桌面程序截图

时间:2020-01-13 10:15 作者:IIS7 admin

      IIS7远程桌面程序截图更新日志:2020版远程桌面截图于2020年1月8日更新,由于有客户依旧使用旧版,此页面将保留旧版截图(往下翻,文章第二部分)

      一、2020版新版程序截图
      1、程序主图

      2、批量远程桌面后图

      3、其他设置界面截图

      4、标签窗口效果图


      二、IIS7旧版远程桌面截图
      1、程序主图      2、批量远程桌面后图1


      3、批量远程后图2